• Genre

    Puzzle

  • Release Date

    Jun 21, 2013

  • 99¢ Buy Now
  • Compatibility

    HD Universal

  • Version | Size

    1.0 | 74.8 MB

  • TouchArcade Review
    Not Reviewed
  • User Rating
  • Your Rating
    Login to see rating

Developer Description

# Kim Cương – Trò chơi hay nhất thế giới! # Hỗ trợ cả iPhone và iPad # 3 chế độ chơi hấp dẫn: Cổ Điển, Tốc Độ, Thi Đấu. AFOLI xin giới thiệu trò chơi Kim Cương có đồ họa và hiệu ứng vô cùng tuyệt đẹp với 3 chế độ chơi cực kỳ hấp dẫn: Cổ Điển, Tốc Độ, Thi Đấu. Hãy xếp các viên kim cương để...

Forum Discussion