Ai la trieu phu live

- Ai là triệu phú là một game mô phỏng Gameshow Ai là triệu phú do VTV3 thực hiện.
- Trong game có giọng nói người …
Free
Buy Now
Media
Details
- Ai là triệu phú là một game mô phỏng Gameshow Ai là triệu phú do VTV3 thực hiện.
- Trong game có giọng nói người dẫn chương trình MC Lại Văn Sâm rất quen thuộc.
- MC Lại Văn Sâm đọc câu hỏi và đáp án.
- Kết nối Facebook với bạn bè của mình cùng với bản đồ rộng lớn
- Hệ thông câu hỏi đa dạng, phong phú, được sắp xếp ngẫu nhiên và được phân loại từ dễ đến khó.
- Chức năng gởi điểm lên Server và có thể xem lại Điểm Cao Nhất của những người đã chơi.
- Có 3 quyền trợ giúp là: 50/50, hỏi ý kiến khán giả và đổi câu hỏi .
Information
Seller:
Genre:Puzzle, Trivia
Release:Jul 11, 2014
Updated:Nov 30, -0001
Version:
Size:0.0
TouchArcade Rating:Unrated
User Rating:Unrated
Your Rating:unrated
Compatibility:HD Universal