Dao vang 2

Trung Kien Tran
Hướng dẫn chơi: - Vượt qua những thử thách khó khăn để đạt mục tiêu cua Đào Vàng - Tính toán, cân nhắc khi mua vật phẩm…
Free
Buy Now
Media
Details
Hướng dẫn chơi: - Vượt qua những thử thách khó khăn để đạt mục tiêu cua Đào Vàng - Tính toán, cân nhắc khi mua vật phẩm để qua bàn. - Khéo léo để tránh những hòm thuốc nổ gIăng khắp nơi. trong game Đào Vàng
Information
Seller:Trung Kien Tran
Genre:Action, Adventure
Release:Jan 15, 2016
Updated:Jan 15, 2016
Version:1.0
Size:18.3 MB
TouchArcade Rating:Unrated
User Rating:Unrated
Your Rating:unrated
Compatibility:HD Universal