• Genre

  Strategy

 • Release Date

  Feb 07, 2012

 • Free Buy Now
 • Compatibility

  iPhone

 • Version | Size

  1.0.1 | 1.7 MB

 • TouchArcade Review
  Not Reviewed
 • User Rating
 • Your Rating
  Login to see rating

Developer Description

This version is for vietnamese only, the English version and Chinese version will be updated later. Truyền thuyết kể lại, đã từ rất lâu, trên thế gian tồn tại 7 vật báu, nếu ai có những bảo vật này sẽ có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng những bảo vật này bị tách thành nhiều mảnh nhỏ và nằm rải rác khắp nơi trên thế gian. ...

Forum Discussion

Screenshots

Screenshot 1 of 3

App Activity